Wat doet een geriatriefysiotherapeut?

Naarmate men ouder wordt kan de beweeglijkheid afnemen. Hierdoor kunnen er belemmeringen of klachten ontstaan. Deze ouderen kunnen hiervoor de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut, benaderen. 

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat hierbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld complexe meervoudige gezondheidsproblemen hebben. Denk hierbij aan een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson, osteoporose, na een ziekenhuisopname of valproblematiek. 

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De fysiotherapie zal voornamelijk bestaan uit functionele oefentherapie. De therapie zal zich richten op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.Daarnaast adviseert en begeleidt de geriatriefysiotherapeut partner, gezinsleden en eventuele betrokken mantelzorgers. Die informeert hij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Geriatrienetwerk Eindhoven heeft afspraken gemaakt met de aangesloten fysiotherapeuten in Eindhoven en omgeving en de geriaters uit Eindhoven over de behandeling en begeleiding van de patiënt.