Wat doet een geriatriefysiotherapeut?

Naarmate men ouder wordt kan de beweeglijkheid afnemen, hierdoor kunnen er belemmeringen of klachten ontstaan. Deze ouderen kunnen hiervoor de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut, benaderen.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte
van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Geriatrienetwerk Eindhoven heeft afspraken gemaakt met de aangesloten fysiotherapeuten in Eindhoven en omgeving en de geriaters uit Eindhoven over de behandeling en begeleiding van de patiënt.

Comments are closed.