Informatie voor hulpverleners

De geriatriefysiotherapie richt zich op het dagelijks bewegen van de cliënt en streeft er naar een positieve bijdrage te leveren aan het behouden en/of vergroten van de zelfredzaamheid als belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en voor participatie in de samenleving.

De fysiotherapeuten hebben hiervoor een specialistische opleiding gevolgd, mede hierdoor is het mogelijk om de juiste kennis toe te passen.

Wat doen wij:
• Adviseren en begeleiden van patiënten (en hun omgeving);
• Trainen van vaardigheden zoals transfers, lopen, traplopen e.d.;
• Oefenen van het lopen met behulp van een hulpmiddel;
• Wij gebruiken vooral actieve oefentherapie om patiënten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te geven;
• Verschillende meetinstrumenten/testen worden gebruikt om begin, tussen en eindsituatie in kaart te brengen;
• Overleg met andere disciplines;
• Inschakelen van andere disciplines indien nodig/ signaleren.

Naast behandeling in de praktijk of instelling is er ook behandeling aan huis mogelijk.