Informatie voor fysiotherapeuten

Het netwerk gaat ervan uit dat iedereen die deelneemt aan het netwerk een bijzondere interesse heeft voor de geriatrische patiënt en hiervoor ook scholing heeft gevolgd.  Om duidelijk te krijgen wanneer iemand deel kan nemen is er een stroomschema gemaakt. Bij voorkeur is iedereen die deel neemt, geriatriefysiotherapeut of in opleiding hiervoor. Om mensen met veel ervaring in de geriatrie maar geen specialisatie daarin niet meteen uit te sluiten is een lijst gemaakt met relevante cursussen. Dit wordt per individu beoordeeld door het bestuur.

Om de ontwikkelingen in het netwerk te blijven volgen en om iedereen actief betrokken te houden bij het netwerk is een aanwezigheidsplicht vastgesteld. Per jaar worden er minimaal 3 bijeenkomsten georganiseerd, hiervan dienen de leden minimaal 2 keer aanwezig te zijn. De betrokkenheid willen we tevens waarborgen door steeds andere leden van het netwerk te betrekken in het organiseren van nieuwe bijeenkomsten.  De onderwerpen die aan bod komen in de bijeenkomsten worden aangedragen door de leden.
Heeft u interesse in deelname aan het netwerk neem dan contact op via de tabblad contact.